Ύμνοι Μεγάλης Σαρακοστής

Μεθ’ ημών ο Θεός


Κατευθυνθήτω η προσευχή μου


Νυν αι Δυνάμεις των ουρανών


Γεύσασθε και ίδετε

Please follow and like us: