Πασχαλινή Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου 2022

Митрополит Варнава 

ΠΑΣΧΑ 2022

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

      «Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει». Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως γεμίζει τίς καρδιές μας μέ ἐλπίδα καί δύναμη. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ καί πάλι τή ζωή μας. Τούτη τήν ἀναστάσιμη ἡμέρα  παίρνουμε πίσω ὅλα ὅσα μᾶς ἔκλεψε τά τελευταῖα χρόνια ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ὅλους ἐκείνους καί ἐκεῖνα πού βίαια μᾶς στέρησε ἡ φοβερή πανδημία, τά ἀγαπημένα πρόσωπα καί τή χαρά τῆς ζωῆς. «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι», Ἀνέστη Χριστός καί καμιά μορφή θανάτου δέν θά μπορεῖ πλέον νά σκιάζει τή ζωή μας καί νά γκρεμίζει ὅσα θά χτίζει ἡ δημιουργική πνοή τῆς ἀγάπης.

      Τώρα, σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς πού ὅλα συνταράσσονται, πού ὅλα φαίνονται νά χάνονται ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη, πού ἡ ἀδικία, ἡ μισαλλοδοξία καί οἱ εἰκόνες τοῦ παραλογισμοῦ καί τῆς σκληρότητας τοῦ πολέμου σκοτεινιάζουν καί θυμώνουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, οἱ χριστιανοί καλοῦνται  νά συνεργήσουν ὥστε νά λάμψει στόν κόσμο τό ἄπλετο καί ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τό μόνο πού μπορεῖ νά ἀναστήσει τήν ἐλπίδα καί νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή στόν ταραγμένο μας κόσμο.

      Ἡ Ἀνάσταση παρέχει στήν ἀνθρωπότητα τή μοναδική ἔξοδο ἀπό τήν κατάθλιψη καί τόν φόβο στήν ἀγαλλίαση τῆς ζωῆς, ἀπό τήν ἄκρατη ἰδιοτέλεια στήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη, ἀπό τήν ταραχή καί τήν ἀγωνία στήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς ἀνοίγει δρόμους ἐκεῖ πού ἐμεῖς νομίζουμε πώς ὑπάρχουν μόνο ἀδιέξοδα καί μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἕναν καινούριο κόσμο ἑνότητας καί κοινωνίας, σέ μιά νέα ζωή τελείως διαφορετική ἀπό αὐτή τῶν διαιρέσεων, τῆς φθορᾶς, τῆς βίας καί τοῦ θανάτου.

      Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονός, ἀλλά τρόπος ζωῆς καί λυτρωτική ἀπάντηση στίς ἀπατηλές ἰδεολογίες πού ἀποπνέουν ὀσμή θανάτου.  Ἡ Ἐκκλησία τή ζεῖ, τή γιορτάζει, τήν ἀναγγέλλει καταθέτοντας ἀδιάκοπα μιά μαρτυρία πού σφραγίσθηκε μέ τό αἷμα τῶν δικῶν της μαρτύρων καί ὄχι μέ τό αἷμα τῶν ἀντιπάλων της. Τό Πάσχα δέν ἔχει ἐχθρούς, εἶναι θρίαμβος τῆς ἀγάπης. Πόσο μακριά εἶναι ἀλήθεια ὁ ἀληθινός Θεός, πού βασιλεύει σιωπηλός στό σταυρό ἀπό τόν ψεύτικο θεό τοῦ ἐγώ μας, πού θά θέλαμε νά τόν δοῦμε νά βασιλεύει μέ τό θαῦμα καί τή βία καί νά ἀναγκάζει τούς ἐχθρούς μας στή σιωπή! Πόσο διαφορετικός εἶναι ὁ Χριστός, πού θυσιάζεται ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, ἀπό τούς ἰσχυρούς καί νικηφόρους Μεσσίες πού ἐπιβάλλονται μέ τό κῦρος τῆς ἐξουσίας!  Ὁ Χριστός ἔζησε ὡς ὁ διακονῶν. Αὐτό τό ὑπόδειγμα ἔδωσε στούς δικούς Του, στήν Ἐκκλησία Του. Γι’ αὐτό, ἡ στάση στή ζωή μας, τά λόγια καί οἱ πράξεις μας πρέπει νά ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας πού εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία μας.

      Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν καί ἑνός κόσμου πού πεθαίνει, πρέπει νά ἀναστήσουμε τήν ἀνθρωπιά, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια.  Τοῦτος ὁ κόσμος ὁ βυθισμένος στή φθορά καί στό ἄδικο ὀφείλει νά ἀλλάξει. Εἶναι καιρός πιά γιά μιά νέα ἔξοδο καί μιά νέα πορεία πρός τήν ἐλευθερία τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ.  Ἄς ἀντλήσουμε λοιπόν δύναμη ἀπό τή γιορτή τῆς Ἀναστάσεως. Δύναμη δημιουργίας γιά ἕναν κόσμο εἰρήνης καί ἀγάπης. Χριστός Ἀνέστη! Ὁ θάνατος νικήθηκε! Ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός γιά μιά νέα ἀρχή.

Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού Αναστάντος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

Πρός τό
Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Σήμερον πᾶσα φύσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης». Την ώρα που ο κόσμος νιώθει μουδιασμένος και αμήχανος από την παγκόσμια δοκιμασία της πανδημίας, η Εκκλησία επιμένει να ευαγγελίζεται  τη χαρά της εορτής. Χαρά και αγαλλίαση για τη γέννηση του Κυρίου, την ενανθρώπισή Του, την παρουσία Του ανάμεσά μας. “Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός”.

Ο άνθρωπος αποστάτησε και κρύφτηκε από τον Θεό, αλλ᾿ Εκείνος δεν σταμάτησε να τον αναζητά και έρχεται να τον συναντήσει μέσα στην εξορία του φόβου και του θανάτου. Στέλνει τον Μονογενή Του Υιό, ο οποίος έρχεται στον κόσμο και εισέρχεται ως άνθρωπος στην ιστορία, «ἐκένωσεν ἑαυτόν»,  απαρνήθηκε τη δόξα του Υιού του Θεού και έγινε Υιός του ανθρώπου για να είναι παρών σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο Θεός δεν είναι κάπου πάνω από εμάς, δεν είναι στον ουρανό. Ο Θεός είναι μαζί μας, «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Είναι συνοδοιπόρος σε κάθε μας δοκιμασία, ιδιαίτερα τώρα που η αγωνία και η μοναξιά της πανδημίας καταπονούν την ύπαρξή μας.

Χριστός γεννάται και μας δωρίζει εκ νέου τη ζωή και την ελευθερία. Χριστός γεννάται και μας δείχνει τον δρόμο της ταπείνωσης και της ευσπλαχνίας προς κάθε άνθρωπο. Πόσο απέχει αλήθεια ο ταπεινός Θεός της Βηθλεέμ από τον Θεό της θρησκείας, που θα τον θέλαμε να εξουσιάζει και να ελέγχει τα πάντα και να τιμωρεί τους εχθρούς μας! Πόσο διαφορετικός είναι ο Χριστός από τους ισχυρούς μεσσίες που λατρεύει ο κόσμος! Ο Ιησούς δεν αρκείται σε δηλώσεις πίστης, μας ζητά να απεκδυθούμε τη στείρα θρησκευτικότητά και τις ευσεβιστικές αγκυλώσεις, να βγούμε από τα στεγανά μας, να βγούμε από τον εαυτό μας, να απαλλαγούμε από την παραλυτική υποδούλωσή μας στην υπεράσπιση της εικόνας μας και στην αποκλειστικότητα της σωτηρίας μας. Η αδιαλλαξία, οι εμμονές και ο φανατισμός μόνο πολώσεις, βία και διχόνοιες φέρνουν στη ζωή μας, γεγονός που το βιώνoυμε τόσο έντονα τώρα, που η πανδημία έφερε στο προσκήνιο καίρια ερωτήματα για τον τρόπο της ζωής και του θανάτου, και κυρίως για το τι και σε ποιον πιστεύουμε.

Από το σπήλαιο της Βηθλεέμ ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή. Τη βραδιά αυτή ανατρέπεται το είδωλο του Σωτήρα που θα άλλαζε τον κόσμο με τη δύναμη της εξουσίας, εγκαθιδρύοντας μια νέα κοσμική βασιλεία, και αποκαλύπτεται η δύναμη εκείνη που δημιούργησε, διαπερνά και συνεχίζει να ζωογονεί το σύμπαν και την ιστορία: Η δύναμη της αγάπης. Μπροστά στη φάτνη της Βηθλεέμ δεν υφίσταται πια καμιά διάκριση φυλής, γλώσσας, πολιτισμού. Στο Πρόσωπο του Ιησού ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκει την ενότητά της. Αυτή η ριζοσπαστική πλευρά του Χριστιανισμού συχνά μάς διαφεύγει. Διαφεύγει όχι μονάχα από τους αρνητές ή τους πολεμίους της πίστης, αλλά και από πολλούς ευσεβείς Χριστιανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο Θεός δεν βρίσκεται μόνο στις λειτουργικές συνάξεις, αλλά και στο πρόσωπο του φτωχού, του αδύναμου, του κάθε πονεμένου και βασανισμένου ανθρώπου. Πώς λοιπόν θα αποδεχθούν ότι αρκετοί από τους επιστήμονες που εργάζονται για την εξάλειψη του φόβου, της ασθένειας και της αγωνίας του θανάτου μπορεί να βρίσκονται, έστω και εν αγνοία τους, στην αγκαλιά του Θεού! Δεν θέλουν να δουν ότι είναι πολλοί εκείνοι που, όπως οι Μάγοι εξ᾽ ανατολών, νιώθουν στην καρδιά τους τη δημιουργική πνοή του Θεού και μέσα στο σκοτάδι της σύγχυσης και των αδιεξόδων αναζητούν το άστρο που θα τους οδηγήσει στον δρόμο προς την Βηθλεέμ, και τότε εκεί, στην απλότητα του σπηλαίου, μπροστά στη φάτνη, θα κατανοήσουν το μυστήριο της αγάπης και θα γίνουν γνήσια μέλη της Εκκλησίας. 

Αδελφοί μου και παιδιά μου αγαπητά,

Στο σπήλαιο της Βηθλεέμ ξαναρχίζει σήμερα η ζωή μας, η ζωή μας και η ζωή του κόσμου. Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, τη λάμψη του αστέρος και ας βαδίσουμε χέρι – χέρι ενωμένοι, χωρίς διακρίσεις και αντιπαραθέσεις, συντονισμένοι με τη Σαρκωμένη Αγάπη, για να αναστήσουμε την ελπίδα, να νικήσουμε τον φόβο του πόνου και του θανάτου, να σηκωθούμε, να ανεβούμε ψηλότερα: «Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε!

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ γεννηθέντος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2020/2021

 
РОЖДЕСТВО 2020
Христоименитой полноте
нашей священной митрополии

«Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость… ибо ныне родился вам Спаситель».

Братья и сестры, среди тревоги и страха смерти, посеянных по всему миру страшной угрозой пандемии, снова раздается громкий голос Ангела, призывающий нас успокоиться, смягчить наши души и утишить внутри себя всякий страх, чтобы ощутить радость праздника.

«Не бойтесь», не слушайте чуждые голоса, вызывающие панику, ведущие к разделению и тупику. Голоса эгоистичных и самодовольных людей, навязываемые нам и стремящиеся взять под контроль наши жизни. Сейчас, в молчании Рождества, мы призваны услышать глас Божий, зов Церкви. Мы призваны ощутить приход Спасителя, воплощенную любовь Божию, как громкий зов к пробуждению и пересмотру нашего пути и образа жизни. Кризис, который мы переживаем сейчас, касается не только здравоохранения, но и всех прочих институтов, политики, экономики и, прежде всего, межчеловеческих отношений. Все проходит испытание на прочность и ничто не будет прежним, не только в нашей стране, но и по всему миру. Коронавирус, этот новый бич, поражающий людскую плоть, не делает различий, не ограничивается той или иной социальной группой, преодолевает все границы и распространяется от края до края вселенной, угрожая жизни каждого человека вне зависимости от его происхождения, расы, языка и религии. Continue reading

Καμπάνες για τον ναό

Дорогие прихожане, друзья и благотворители храма прп. Серафима Саровского в Салониках!

Уже несколько лет при вашем участии и поддержке идут строительство и отделка нашего храма. Сейчас выполняется внешняя отделка камнем барабана купола и фасадов. Одновременно с этими работами мы планируем следующий этап – установку колоколов на звоннице храма.

Для каждой церкви колокола имеют особое значение. Это «голос» храма, во многом определяющий его характер. В то же время колокола являются важным элементом внешнего облика церкви. Кроме того, по старинной традиции колокола, передаваемые церкви в дар от жертвователей, могут нести на себе памятную надпись, сохраняя на века имена благотворителей. Поэтому о колоколах нередко говорят еще и как о «звучащей истории» храма.

Оказавшись перед таким важным выбором, мы решили заказать колокола для звонницы салоникского храма прп. Серафима Саровского в Москве, у старшего звонаря соборов Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игоря Васильевича Коновалова. Это один из наиболее авторитетных специалистов по колоколам не только в России, но и во всем православном мире.

Игорь Коновалов с радостью откликнулся на наше предложение и разработал индивидуальный макет колоколов для нашего храма, отражающий многонациональный характер прихода и в то же время его принадлежность к Греции. Он предложил оформить три основных колокола: Большой благовестник, Полиелейный и Будничный – орнаментом, содержащим художественные элементы древнегреческих фризов, а также расположить на них рельефные иконописные образы и памятные надписи с именами дарителей. Остальные колокола подзвона и зазавона будут оформлены в традиционном русском стиле с орнаментами «трилистник» и «жемчужник».

Автор проекта также смоделировал звучание будущей звонницы, которое можно послушать.

Дорогие прихожане и благотворители храма, просим вас принять участие в оснащении звонницы и стать теми дарителями, чьи имена будут увековечены на колоколах и будут десятилетиями поминаться в совместных молитвах. Более подробную информацию о том, как стать дарителем колокола, можно получить у настоятеля храма о. Льва Ефремидиса по тел. 6944911697

Πασχαλινό μήνυμα 2020

Митрополит Варнава

ПАСХА 2020
№ 211

Христоименитой полноте нашей священной Митрополии

Возлюбленные братья и сестры,
«Христос Воскресе» – пасхальное приветствие нарушает молчание мира и несет распятому человечеству весть радости и надежды. Часы мучения и боли останутся в прошлом. Вместо тьмы и страха «ныне вся исполнишася света». И пусть мы все в эти дни пребываем в глубокой печали о смерти стольких наших соотечественников, однако пасхальная радость не вмещает в себя скорби. Все наполняет собою свет воскресения! Отовсюду слышится «Христос Воскресе». Горькое дыхание смерти не может затмить этого. Победитель смерти и податель жизни разбивает оковы Ада, и жизнь «беспредельно» наполняет мир. Continue reading

Γιορτή της εκκλησίας 2020

В свой престольный праздник храм прп. Серафима Саровского традиционно принимает гостей, и этот год не стал исключением: в воскресенье, 12 января, в храме совершил божественную литургию Высокопреосвященный Митрополит Неапольский и Ставрупольский Варнава. На литургии присутствовали консул Российской Федерации в Салониках Александр Щербаков, глава муниципалитета Павлу Мела Димитрис Демуртзидис, депутат от партии «Новая Демократия» Ставрос Калафатис и множество верующих.
В этот воскресный день Церковь чтит память правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, и в своей проповеди владыка говорил о святом пророке Давиде как прообразе Христа – Доброго Пастыря и Царя Славы, а также напомнил о добродетелях праведного Иосифа, и прежде всего о его простоте и честности. Митрополит Варнава предложил прихожанам задаться вопросом: кто из нас, подобно тем великим личностям, сегодня может слышать голос Божий и, что еще важнее, следовать ему? Continue reading